Prvým rizikom pri odkúpení sro je situácia, keď má sro viacero spoločníkov, ktorí sa nevedia dohodnúť na cene za Odkúpenie sro alebo na čase predaja. Než sa spoločníci dohodnú, tak potenciálny záujemcovia môžu medzitým kúpiť inú spoločnosť.

Druhým rizikom je situácia, keď síce spoločníci sú jednotní ohľadom ceny a podmienok predaja, ale nie sú schopní pripraviť odovzdanie účtovných podkladov k sro. Konkrétne je potrebné pripraviť hlavnú knihu a prehľad koncových stavov účtov za obdobie od konca posledného účtovného obdobia. Archivácia účtovných dokladov je bohužiaľ podmienkou vyplývajúcou zo zákona, ktorú nemožno obísť. Pokiaľ nie sú účtovné podklady pripravené, nemožno dokončiť odkúpenie firmy.

Po tretie, v prípade, že sa rozhodnete  firmu predať, neotáľajte s predajom, pretože by vaša firma mohla začať strácať na hodnote. Po  konečnom rozhodovaní je potrebné ihneď podniknúť potrebné kroky. V prípade väčšieho podniku je nutné informovať najvyšší managament, pretože plánovaný predaj firmy je zbytočné tajiť.