1. Proces odkúpenia sro začne tým, že nám zašlete údaje o firme, a to najmä jej názov, identifikačné údaje spoločníkov a konateľov. Následne môžu právnici pripraviť dokumentáciu k prevodu a zmenám vo firme.
2. Druhým krokom je, že konatelia a spoločníci musia informovať záujemcov o tom, či má firma dlhy na sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni alebo voči daňovému úradu alebo voči iným subjektom
3. Tretím krokom je dohodnutie sa na cene za firmu medzi Vami a potenciálnym záujemcom.
4. V prípade dohody, Vám pošleme právnu dokumentáciu k zmenám vo firme aj s inštrukciami o tom, ktoré podpisy majú byť osvedčené, a ktoré dokumenty je potrebné dodať v originály.
5. Kupca Vám zaplatí v hotovosti alebo prevodom na Váš účet kúpnu cenu za firmu.
6. Podpísané dokumenty k prevodu a zmenám nám zašlete späť emailom alebo poštou zároveň s účtovníctvom firmy.
7. Právnu dokumentáciu podajú právnici na obchodný register a súd zapíše zmeny do 7 pracovných dní.