Čo ovplyvňuje cenu za odkúpenie sro?

Ak chcete dosiahnuť, čo najvyššiu cenu za Vašu firmu, je dôležité mať v poriadku účtovníctvo a právnu dokumentáciu. Keď pripravíte potenciálnemu záujemcovi dokumenty, z ktorých sa dozvie, čo môže od budúcej firmy očakávať, tak jej hodnota sa zvýši.

Pri väčšej firme by dokumenty o firme mali obsahovať aj informácie organizačnej štruktúre firmy a interných rozhodovacích procesoch. Ak má firma slabiny, je potreba ich nájsť a vysporiadať sa s nimi. Dôvodom je, že pri predaji si kupci vyžiadajú ručenie spoločníkov za dlžoby firmy, pričom tieto záväzky sú doplnené aj zmluvnou pokutou.

Cenu Vašej firmy ovplyvňuje aj hospodársky výsledok firmy, známosť firmy v obchodných kruhoch, tradícia, atď., pretože to ovplyvňuje možnosť firmy získať úver v banke. Pri úvahách o cene Vašej firmy by ste mali mať na pamäti, že je mnoho iných vlastníkov, ktorí ponúkajú svoju firmu na predaj. Preto Vašu firmu zbytočne príliš nenadhodnocujte, lebo sa s tým vylúčite zo hľadáčika záujemcov o odkúpenie sro.

Cenu za odkúpenie sro ovplyvňuje aj to, či je sro platca DPH alebo neplatca DPH. Firmy, ktoré sú platcovia DPH sú zvyčajne drahšie.

Chcete vedieť aké ceny zvyčajne ponúknu záujemcovia o kúpu sro za Vašu spoločnosť? To je bohužiaľ ťažké štatisticky určiť, pretože ceny nezáležia od hodnoty firmy, ale od toho, čo momentálne niektorý zo záujemcov o kúpu firmy ponúkne. Pri predaji máte vždy možnosť cenu a podmienky predaja individuálne dohodnúť.