Odkúpenie sro

Chcete sa svojej sro zbaviť? Chcete za Vašu firmu získať kúpnu cenu namiesto toho, aby ste mali náklady s jej likvidáciou?

Napíšte nám alebo nám zavolajte informácie o Vašej firme. My pre ňu nájdeme kupcu. Pri predaji máte možnosť cenu a podmienky predaja individuálne dohodnúť.


s.r.o. - neplatca DPH
€ 1500 - 100
  •  
s.r.o. - platca DPH
€ 3 500 - 1 500
  •  


Postup odkúpenia sro

V prípade, ak Vám niektorá z ponúk bude vyhovovať, tak zašleme požiadavku právnikom na prípravu prevodovej dokumentácie. Po jej príprave Vám ju právnici zašlú aj s inštrukciami na podpis.

Po podpísaní prevodovej dokumentácie, pripravíte účtovnú dokumentáciu na odovzdanie novému konateľovi. Zákon káže odovzdať novému konateľovi účtovnú dokumentáciu 10 rokov dozadu.

Následne, sa dohodne spôsob odovzdania prevodovej a účtovnej dokumentácie, a to buď poštou alebo osobne. Pri odovzdaní Vám kupujúci zaplatí kúpnu cenu.

V prípade záujmu o odkúpenie sro nám napíšte jej názov cez kontaktný formulár.

Hľadanie kupcu pre Vašu sro môže byť zdĺhavý a nákladný proces. Ešte zdĺhavejšie a nákladnejšie to môže byť, ak hľadáte niekoho, kto zaplatí za Vašu sro, čo vyššiu cenu. Preto poskytujeme služby nájdenia kupcu pre Vašu sro za najvyššie ceny.

V procese odpredaja urobíme za Vás zmeny do obchodného registra, živnostenského registra a odhlásenie z daňového úradu.

Čitajte viac:

Čo ovplyvňuje cenu za odkúpenie sro?
Postup odkúpenia sro
Riziká pri odkúpení sro